ХҮНИЙ НӨӨЦ

 • АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ҮЕ ШАТ
  I үе шат Анкет бөглөх
  (Та вебсайтнаас, эсвэл Компани дээр ирж бөглөнө)
  II үе шат Эхний шатны ярилцлага
  (Хүний Нөөцийн ажилтан Тантай эхний ярилцлагыг хийх, асуудал шийдэх чадварын тест авах)
  III үе шат Дэлгэрэнгүй (Мэргэжлийн ) ярилцлага
  IV үе шат Шийдвэр гаргалт
  (Таныг тэнцсэн эсэхийг шууд болон утсаар мэдэгдэх болно)
 • АСУУДАЛ ШИЙДЭХ ЧАДВАРЫН ТЕСТ - татах
 • АНКЕТ - татах