Тайга /зун/ 35% архи 0,75 лт

Тайга /зун/ 35% архи 0,75 лт Тайга /зун/ 35% архи 0,75 лт Тайга /зун/ 35% архи 0,75 лт


Тайга /хавар/ 38% архи 0,5 лт

Тайга /хавар/ 38% архи 0,5 лт Тайга /хавар/ 38% архи 0,5 лт Тайга /хавар/ 38% архи 0,5 лт


Тайга /хавар/ 38% архи 0,75 лт

Тайга /хавар/ 38% архи 0,75 лт Тайга /хавар/ 38% архи 0,75 лт Тайга /хавар/ 38% архи 0,75 лт


Тайга /Өвөл/ 39% архи 0,5 лт

Тайга /Өвөл/ 39% архи 0,5 лт Тайга /Өвөл/ 39% архи 0,5 лт Тайга /Өвөл/ 39% архи 0,5 лт


Тайга /Өвөл/ 39% архи 0,75 лт

Тайга /Өвөл/ 39% архи 0,75 лт Тайга /Өвөл/ 39% архи 0,75 лт Тайга /Өвөл/ 39% архи 0,75 лт


Болор архи - энгийн 0.75 л

Болор архи - энгийн 0.75 л Болор архи - энгийн 0.75 л Болор архи - энгийн 0.75 л


Болор-Orange архи 0.75л

Болор-Orange архи 0.75л Болор-Orange архи 0.75л Болор-Orange архи 0.75л


Болор-Cranberry архи 0.75л

Болор-Cranberry архи 0.75л Болор-Cranberry архи 0.75л Болор-Cranberry архи 0.75л


Eden архи 0.7 лт

Eden архи 0.7 лт Eden архи 0.7 лт Eden архи 0.7 лт


Eden архи 1 лт

Eden архи 1 лт Eden архи 1 лт Eden архи 1 лт


Хар сувд архи 0.75 лт

Хар сувд архи 0.75 лт Хар сувд архи 0.75 лт Хар сувд архи 0.75 лт


Ямаахай архи 0.75 лт

Ямаахай архи 0.75 лт Ямаахай архи 0.75 лт Ямаахай архи 0.75 лт


Алтангагнуур архи 0.75л

Алтангагнуур архи 0.75л Алтангагнуур архи 0.75л Алтангагнуур архи 0.75л


Далайн байцаа - 20 гр

Далайн байцаа - 20 гр Далайн байцаа - 20 гр Далайн байцаа - 20 гр


Кимбаб далайн байцаа - 10 гр

Кимбаб далайн байцаа - 10 гр Кимбаб далайн байцаа - 10 гр Кимбаб далайн байцаа - 10 гр


Дойжан шахдаг - 60 гр

Дойжан шахдаг - 60 гр Дойжан шахдаг - 60 гр Дойжан шахдаг - 60 гр


Самжан шахдаг - 60 гр

Самжан шахдаг - 60 гр Самжан шахдаг - 60 гр Самжан шахдаг - 60 гр


Гочужан шахдаг - 60 гр

Гочужан шахдаг - 60 гр Гочужан шахдаг - 60 гр Гочужан шахдаг - 60 гр


Дойжан - 500 гр

Дойжан - 500 гр Дойжан - 500 гр Дойжан - 500 гр


BBQ далайн байцаа - 5гр

BBQ далайн байцаа - 5гр BBQ далайн байцаа - 5гр BBQ далайн байцаа - 5гр


BBQ ориг далайн байцаа - 5гр

BBQ ориг далайн байцаа - 5гр BBQ ориг далайн байцаа - 5гр BBQ ориг далайн байцаа - 5гр


BBQ соус хан боргоцой 2900 мл

BBQ соус хан боргоцой 2900 мл BBQ соус хан боргоцой 2900 мл BBQ соус хан боргоцой 2900 мл


BBQ соус оригнал 290 мл

BBQ соус оригнал 290 мл BBQ соус оригнал 290 мл BBQ соус оригнал 290 мл


BBQ соус халуун 2900 мл

BBQ соус халуун 2900 мл BBQ соус халуун 2900 мл BBQ соус халуун 2900 мл


Болгосон будаа - 210 гр

Болгосон будаа - 210 гр Болгосон будаа - 210 гр Болгосон будаа - 210 гр


Гүчүжан халуун соус- 325 гр

Гүчүжан халуун соус- 325 гр Гүчүжан халуун соус- 325 гр Гүчүжан халуун соус- 325 гр


BBQ соус хан боргоцой 480 мл

BBQ соус хан боргоцой 480 мл BBQ соус хан боргоцой 480 мл BBQ соус хан боргоцой 480 мл


BBQ соус оригнал 480 мл

BBQ соус оригнал 480 мл BBQ соус оригнал 480 мл BBQ соус оригнал 480 мл


BBQ соус халуун 480 мл

BBQ соус халуун 480 мл BBQ соус халуун 480 мл BBQ соус халуун 480 мл


Онион чипс-барбекью 40 гр

Онион чипс-барбекью 40 гр Онион чипс-барбекью 40 гр Онион чипс-барбекью 40 гр


Онион чипс-сонгино 40 гр

Онион чипс-сонгино 40 гр Онион чипс-сонгино 40 гр Онион чипс-сонгино 40 гр


Нонгшим төмстэй гоймон 120 гр

Нонгшим төмстэй гоймон 120 гр Нонгшим төмстэй гоймон 120 гр Нонгшим төмстэй гоймон 120 гр


Нонгшим жантай гоймон -140гр

Нонгшим жантай гоймон -140гр Нонгшим жантай гоймон -140гр Нонгшим жантай гоймон -140гр


Нонгшим Удон гоймон 120 гр

Нонгшим Удон гоймон 120 гр Нонгшим Удон гоймон 120 гр Нонгшим Удон гоймон 120 гр


Нонгшим карритай гоймон 116 гр

Нонгшим карритай гоймон 116 гр Нонгшим карритай гоймон 116 гр Нонгшим карритай гоймон 116 гр


Mutton noodle soup хонины махтай ууттай гоймон - 110 гр

Mutton noodle soup хонины махтай ууттай гоймон - 110 гр Mutton noodle soup хонины махтай ууттай гоймон - 110 гр Mutton noodle soup хонины махтай ууттай гоймон - 110 гр


Нонгшим дээд зэргийн жантай гоймон -134 гр

Нонгшим дээд зэргийн жантай гоймон -134 гр Нонгшим дээд зэргийн жантай гоймон -134 гр Нонгшим дээд зэргийн жантай гоймон -134 гр


Нонгшим хүйтэн гоймон ууттай - 132гр

Нонгшим хүйтэн гоймон ууттай - 132гр Нонгшим хүйтэн гоймон ууттай - 132гр Нонгшим хүйтэн гоймон ууттай - 132гр


Нонгшим бяслагтай гоймон ууттай - 120 гр

Нонгшим бяслагтай гоймон ууттай - 120 гр Нонгшим бяслагтай гоймон ууттай - 120 гр Нонгшим бяслагтай гоймон ууттай - 120 гр


Нонгшим кимчитэй- аягатай 6 ширхэг - 420 гр

Нонгшим кимчитэй- аягатай 6 ширхэг - 420 гр Нонгшим кимчитэй- аягатай 6 ширхэг - 420 гр Нонгшим кимчитэй- аягатай 6 ширхэг - 420 гр


Нонгшим дээд зэргийн гоймон ууттай - 132 гр

Нонгшим дээд зэргийн гоймон ууттай - 132 гр Нонгшим дээд зэргийн гоймон ууттай - 132 гр Нонгшим дээд зэргийн гоймон ууттай - 132 гр


Нонгшим дээд зэргийн гоймон аягатай - 101 гр

Нонгшим дээд зэргийн гоймон аягатай - 101 гр Нонгшим дээд зэргийн гоймон аягатай - 101 гр Нонгшим дээд зэргийн гоймон аягатай - 101 гр


mutton noodle soup 110 гр хонины махтай аягатай

mutton noodle soup 110 гр хонины махтай аягатай mutton noodle soup 110 гр хонины махтай аягатай mutton noodle soup 110 гр хонины махтай аягатай


Шанхай аягатай- тахианы мах 70 гр

Шанхай аягатай- тахианы мах 70 гр Шанхай аягатай- тахианы мах 70 гр Шанхай аягатай- тахианы мах 70 гр


Velvet архи 0,7 лт

Velvet архи 0,7 лт Velvet архи 0,7 лт Velvet архи 0,7 лт


Velvet архи 1,0 лт

Velvet архи 1,0 лт Velvet архи 1,0 лт Velvet архи 1,0 лт


Соёмбо архи 0,05 лт

Соёмбо архи 0,05 лт Соёмбо архи 0,05 лт Соёмбо архи 0,05 лт


Моду архи 0,25 лт

Моду архи 0,25 лт Моду архи 0,25 лт Моду архи 0,25 лт


Моду архи 0,5 лт

Моду архи 0,5 лт Моду архи 0,5 лт Моду архи 0,5 лт


Моду архи 0,75 лт

Моду архи 0,75 лт Моду архи 0,75 лт Моду архи 0,75 лт


Хуудас: 23 of 24